Vårt smittevern er din trygghet!

Kjemikaliefri luftdesinfisering i våre lokaler

I Vitalia Tannklinikk tar vi smittevern på alvor, og har installert BioZone kjemikaliefri luftdesinfisering i våre lokaler. Med BioZone reduserer man risiko for luftbåren smitte betraktelig, og sikrer at pasientene vår samme gode behandling i en trygg atmosfære.

 

Nesten 100% av smittsomme mikroorganismer, inkludert koronavirus, blir umiddelbart desinfisert med BioZone. Leverandøren har dokumentert effekt på koronavirus, se mer om dette her.

 

Under behandling hos tannlegen skapes aerosoler som kan inneholde mikroorganismer, eller dråpesmitte i luften, og kan bli spredt i omgivelsene med smittestoffer. I Vitalia Tannklinikk har vi allerede strenge smittevernrutiner med aktiv desinfisering av utstyr, flater og arbeidsplasser, samt bruk av munnbind og visir. Men en luftrenser som desinfiserer luften vi alle puster inn og ut gjør pasienter og ansatte enda tryggere.

Vitalia tannklinikk